Kunstsalen har modtaget økonomisk støtte

Advokat Christian Harlang, København

Højesteretssagfører C. L. Davids Legat for Slægt og Venner, Charlottenlund

Fadderskabet for Oksbøl Hjemmeværnsgård

Lokalhistorisk Værksted®Kunstsalen©

markesfører aktive kunstnere via
www.kunstsalen.dk