Kunst- og skulpturgrupper

Intuitiv designer: Charlotte Blicher, Henne Stationsby (6070 7811) - nodekopper@gmail.com

Skulptør: Kate Skjerning, Oksbøl (7527 2758) - www.kateskjerning.dk

Skulptør: Vinni Bakkensen, Dyreby (2168 7726) - www.galleri-v.dk

Skulptør: Henrik Lause Søgaard, Kjelst (2044 2939) - lausesogaard@gmail.com

udKanten - 7 vestjyske kunstnere - olavmartinsen@gmail.com

Boulevardbebyggelserne i Varde (4037 1557) - vardepromail.dk

Kunstrunden Sydvestjylland - Kunstrunde.dk


Kunstsalen©

markesfører aktive kunstnere via
www.kunstsalen.dk