Filsø – kunstnere


Vinni Bakkensen, Dyreby - www.galleri-v.dk

Ole Halskov, Henneby - halskov@dbmail.dk

Kirsten W. Johansen, Henne Stationsby - www.henne-keramik.dk

Kirsten Røjle, Vrøgum - www.studio13.dk

Sigrunn Asbjørg, Vrøgum - sigrunnasbjorg@city.dk

Holger Jacobsen, Henne / Virum

Jørn Bjerre, Henne – www.joernbjerre.dk

Olav Martinsen, Henne / Velling – www.olavs-malerier.dk

Johannes Larsen (1867 – 1961) Kerteminde

Bjarke Holtzmann, Henneberg (www.weddingrings.dk)


Kunstsalen©

markesfører aktive kunstnere via
www.kunstsalen.dk