Sponsors

Advokat Christian Harlang, København

Højesteretssagfører C. L. Davids Legat for Slægt og Venner, Charlottenlund

Fadderskabet for Oksbøl Hjemmeværnsgård

Lokalhistorisk Værksted®www.kunstsalen.dk